Wednesday, 7 March 2012



मेळ हा रंगांचा, खेळही हा रंगांचा
निसर्गाची रंगपंचमी समेळ रंगांचा

काळ्या रंगातील हिरवा हा बहर..
रंग हा लाल ही त्याचीच लहर...

रुपेरी रूपेरी नभातला तो चांद..
सजणीला सजणा करी तो याद..

गहिरा गर्द सा-याच या छटा..
गो-या चेह-यावर काळ्या गं बटा..

अबोल बोलतो सांगतो गुलाबी..
डोळ्यात बघता होतो हा शराबी...

पांढरी शांतता निळ्या या नभात..
तमाला गं सारते..तांबडी प्रभात...

भगवा, हिरवा ,लाल, पिवळा, निळा
राजकारण सारे रंगांचा असे गोंधळ

सारं सारं विसरुन अंगांग रंगवावं..
रंगांचं हे सुख सा-या जगी वाटावं..

प्रशांत दैठणकर

No comments: