Saturday, 2 July 2011

माहितीचं महाजाल ..


      तंत्राच्या प्रगतीने आता इटरनेटवर नेटीझन्सची आणि त्यांच्या समुदायाची संख्या वाढत आहे. नवी पिढी याचा मोठया प्रमाणावर वापर करीत आहे. आपणही आपल्या घरात मुलांना सतत संगणकासमोर बसलेले पहात अससाल. असं बघताना मुलं नेमकं इंटरनेटवर काय करतात याकडे काटेकोरपणे लक्ष देण्याची गरज आहे.
      इंटरनेटचा वापर आणि गैरवापर यांचा अभ्यास करताना लक्षात येते की, कुतूहलपोटी आणि प्रसंगी सवयीने जाणून गैरवापर करणारे आहेत आपल्या मुलांबाबत आपण काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी आपल्यालाही संगणक साक्ष्ज्ञरता आणि इंटरनेटचं ज्ञान मिळवणं ही आता प्रत्येक पालकाची गरज आहे.
      फेसबूक सारख्या समुदायात खरे किती आणि खोटं किती हे कळणं अवघड असतं खरी ओळख दाखविणे आणि खरे वय दाखविणे हे प्रत्येकजण करतोच असे नाही. यातून ओळख निर्माण झाल्यावर  मुलींना बोलवून त्यांच्यावर अत्याचार घडल्याच्या काही गंभीर घटना गेल्या काही काळात घडल्या आहेत या पार्श्वभूमीवर पालक या नात्याने सजग होण्याची गरज आहे.
      इंटरनेटवरुन होणारे गुन्हे अर्थात सायबर क्राईम होय सायबर क्राईम देखील गेल्या काही वर्षात वाढलेला आहे यात कोणकोणते गुन्हे आहेत याची सर्वसामान्यांना माहिती नसते आणि   ब-याचदा पोलिसांनाही नसते. आपल्या नावाचा इंटरनेटवर गैरवापर होवू शकतो हे प्रत्येकाने जाणून घेतलं पाहिजे.
      फेसबूक सारख्या कम्युनिटीतही अश्लील गट अनेक आहेत. त्या गटांशी आपल्या कुलांचा संबंध येवू नये याबाबत आपण खबरदारी घ्यावी हे उत्तम. धाडसापोटी आणि आपला मोठेपणा मिरवण्यासाठी वाहनाची किल्ली मुलांना लहान वयात सोपविणारे अनेक पालक आहेत.मुलांना जसा धोका रस्त्यांवर आहे तसाच तो इंटरनेटवर आहे हे लक्षात ठेवा.
      मोबाईलच्या माध्यमातून अश्लील मल्टीमिडीया मेसेजेस अर्थात एमएमएस पाठविले जातात. त्यामुळे मुलांचे मोबाईल पालकांनी अधून-मधून निश्चितपणे तपासले पाहिजेत. त्यांच्या मोबाईलमध्ये असणारे वॉलपेपर आणि एमएमएस व एस एम एस देखील तपासावे. मुलांच्या तंत्रज्ञानातील आघाडीवर आनंद व्यक्त करुन तयांना ते उपलब्ध जरुर करुन द्या मात्र जबाबदार पालक या नात्याने आपणही संगणक साक्षर व्हा.
          -प्रशांत दैठणकर 

No comments: