Friday, 22 July 2011

भूतकाळ....


भूतकाळ एक घासलेली सीडी
ब्ल्यू रे असो की ती डिव्हीडी
जुनीच ती...... दररोज 
रात्रंदिन ती असे घासणारी
आयुष्य हे... त्याला मर्यादा
उघड्या पडणा-या काळानंतर
भावना अन् अडकतं गीत
त्या वळणावर आजही
मग का.. लावायची फिलर..
त्यानं गाण्याचा फिल यावा का..
तरीही तबकडीनं फिरत रहावे का..
अन् हे फिरणं..गिरगिरणं..
का रे सख्या विचारू नको..
हे सारं.. तुझ्यासाठी...
फक्त तुझ्या साठीच....
 प्रशांत दैठणकर

No comments: